Usluge

 

Ono što izdvaja Vitae Residence dom za stare je naša specifična i profesionalna briga i usluga!

Želimo da od prvog trenutka naša komunikacija bude takva da već pri prvom kontaktu steknete poverenje u profesinalnost i stručnost našeg tima, kao i spremnost svih njegovih članova da učine sve što je potrebno kako bi izašli u susret vašim potrebama.

Zaposleni u domu za stare Vitae Residence neguju prosfesionalan, human i transparentan odnos prema korisnicima koji su u centru svih naših aktivnosti. To uključuje i informisanje naših klijenata koji imaju specifične medicinske potrebe o prirodi bolesti i mogućnosti ustanove da sprovede adekvatno lečenje, uz informisanje korisnika o dužini lečenja, postupcima i planiranoj terapiji.

Naša usluga se sastoji od:

  • Stalne podrške od strane naših profesionalaca koji neprekidno prate život i stanje naših korisnika
  • Adekvatnu kontrolu ishrane uz nadzor licenciranog nutricioniste
  • Primarna zdravstvena nega i briga
  • Pravna podrška u svakom trenutku
  • Podrška psihologa
  • Okupaciona terapija
  • Usluge frizera
  • Pomoć kod održavanja lične higijene

Uz navedene usluge, istakli bismo i neke dodatne pogodnosti: