Naša usluga staračkog doma Vitae Residence

 

Ono što izdvaja Vitae Residence Dom za stare je naša specifična i profesionalna briga i usluga!

Naša usluga se sastoji od:

 • Stalne podrške od strane naših profesionalaca koji neprekidno prate život i stanje naših korisnika
 • Adekvatnu kontrolu ishrane uz nadzor licenciranog nutricioniste
 • Primarna zdravstvena nega i briga
 • Pravna podrška u svakom trenutku
 • Podrška psihologa
 • Okupaciona terapija
 • Usluge frizera
 • Pomoć kod održavanja lične higijene

Tokom boravka korisnika, starački dom preduzima sve neophodne procedure lečenja i uz angažovanje svih raspoloživih kadrovskih i tehničkih potencijala. U okviru našeg doma imamo uspešnu saradnju sa sanitetskim prevozom Garffild koji u slučaju potrebe prevoza naših korisnika vrši transport do drugih ustanova kao i transport pacijenta do luksuznog doma za smeštaj starih Vitae Residence.

Korisnik treba da bude obavešten o svojim pravima i kome treba da se obrati u slučaju da je nezadovoljan tretmanom ili odnosom osoblja.

Od svih zaposlenih u domu za stare ”Vitae Residence” se očekuje i zahteva profesionalan, human i transparentan odnos prema korisniku naših usluga. Korisnik zauzima centralno mesto i sve je podređeno ostvarivanju njegovih prava regulisanih zakonom o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti, ali i prvenstveno njegovom subjektivnom osećaju udobnosti, spokojnosti i sigurnosti.

Usluga i smeštaj u lux domu Vitae Residence (VR) u potpunosti su prilagođeni stepenima podrške koji su jasno definisani za sva medicinska i mentalna stanja starijih ljudi, i koji su podeljeni i 4 grupe podrške.

Prvi i drugi stepen podrške podrazumevaju specifičnu negu naših korisnika!

Luksuzni starački dom Vitae Residence sastoji iz prizemlja i tri identična sprata. Iako je naš lux Dom za smeštaj starih i iznemoglih osoba opremljen savremenim liftom kao i vrlo širokom stepeništem, ceo prvi sprat, kao i soba polu-inteznvne nege u prizemlju, su uglavnom namenjeni našim korisnicima koji su u prijemnoj proceduri procenjeni od strane naših stručnjaka da spadaju u I i II grupu podrške.

I i II Stepen podrške podrazumeva stanja vezana za izmenjen medicinski i mentalni status starijih ljudi. Te specifičnosti se uglavnom tiču raznih ortopedskih stanja (nefunkcionalni ili slabo funkcionalni ekstremiteti – kuk, noge, ruke), ali raznih nivoa mentalnih promena (demencije i drugi oblici zaboravnosti). Procena u razlikama između I i II stepena podrške se uglavnom ogleda u broju intervencija potrebnih da se takvim korisnicima omogući što kvalitetniji boravak u VR Domu.

Ipak, opšte je za obe grupe je da su to:

 • Korisnici koji nisu sposobni da se samostalno brinu o sebi i da obavljaju aktivnosti svakodnevnog života. Potrebno je fizičko prisustvo, kontinuirana pomoć drugog lica i nadzor tokom 24h.
 • Korisnicima sa procenjenim I i II stepenom  podrške pruža se opšta nega od strane stručnog osoblja doma.
 • Nega podrazumeva zamenu  pelena najmanje 4 puta tokom 24h, prema potrebi i češće.
 • Promena položaja u krevetu vrši se na svaka 2 časa, od strane medicinskog osoblja, a ukoliko je korisnik u mogućnosti i podizanje u kolica.
 • Savremeni i novi kreveti doma prilagođeni su u potpunosti potrebama korisnika ovih stepena podrške, i poseduju električno prilagođavanje položaja u svim pravcima, kao i antidekubitalne dušeke. – Svaki krevet ima ručne javljače i na taj način je osposobljena direktna komunikacija sa korisnicima.       – Vrši se redovno uzimanje vode na svakih sat vremena, kao i davanje čaja i drugih napitaka prema potrebi. Hrana se nudi  5 puta u toku dana (3 obroka i 2 užine), a prema nalogu lekara i češće. Obroci su usklađeni u saradnji sa nutricionistom a prema zdravstvenom stanju i naravno željama i apetitom naših korisnika.
 • Promena katetera, previjanje i sl. vrši se prema potrebi.
 • Sprovodi se redovan pregled lekara i prilagođava terapija. U skladu sa mogućnostima i prema nalogu lekara sprovodi se program vežbi u sobi, a prema potrebi vežbe sa VR fizioterapeutom u postelji, radi bolje prokrvljenosti i unapređenja zdravlja.
 • Redovni individualni razgovori sa socijalnim radnikom pružaju našim korisnicima sve potrebne informacije, a u slučajevima demencije poboljšavaju opšte stanje. Učešće u društvenim aktivnostima sprovodi se prema mogućnostima – ukoliko korisnik  može da se postavi u sedeći položaj, uz pomoć kolica se dovede do dnevne sobe gde se druži sa ostalim korisnicima: zajedno gledaju televiziju, slušaju muziku, pevaju; učestvuju u grupnim razgovorima na određene teme; učestvuju u radionicama sa crtanjem i bojenjem; književnim i filmskim danima.

II Stepen podrške

Korisnici mogu da brinu o sebi i da se uključe u aktivnosti dnevnog života u zajednici uz fizičko prisustvo i pomoć drugog lica. U većini slučajeva podrazumeva se da korisnik ima potpuno (ili delimično) razvijenu svest, ali usled fizičkih ograničenja nije u stanju da zadovolji neku svoju potrebu ili učestvuje u određenim aktivnostima života u zajednici. ”Vitae Residence” dom pruža osećaj sigurnosti i komfora prilagođen ovoj kategoriji.

Korisnicima sa procenjenim 2. stepenom podrške pruža se pomoć prilikom kupanja, nadzor prilikom presvlačenja, šetnji ; priprema i primena terapije. Sprovodi se program vežbi u sobi po nalogu lekara, a prema potrebi i program vežbi sa fizioterapeutom radi sanacije patoloških stanja. Prednost Doma jeste mogućnost kontinuiranog programa vežbi sa fizioterapeutom. Učešće u društvenim aktivnostima prema mogućnostima: razgovori, muzičke priredbe, gledanje televizije, crtanje, radionice, izleti. Svakodnevno se vode individualni razgovori sa socijalnim radnikom. Redovni pregledi lekara i medicinski nadzor osoblja u domu.

III Stepen podrške

Označava da korisnik može da brine o sebi i da se uključi u aktivnosti dnevnog života u zajednici, ali mu je usled nedovoljno razvijenih znanja i veština potreban nadzor i podrška drugog lica.

Korisnici sa procenjenim 3. stepenom podrške priprema se i primenjuje potrebna terapija. Osluškuju se potrebe i u skladu sa nabavlja se određena literatura za koju je korisnik zainteresovan, štampa, enigmatika; redovno se organizuju šetnje i izleti. Sprovodi se program odgovarajućih vežbi za stabilizaciju i unapređenje zdravlja. Korisnici učestvuju u druženju i grupnim razgovorima. Povremeno se organizuju muzičke priredbe i igranke.

IV Stepen podrške

Korisnici koji su potpuno samostalni, odnosno uz podsećanje mogu obavljati sve životne aktivnosti. Korisnici sa procenjenim 4.stepenom podrške su potpuno samostalni.

Uglavnom sami organizuju svoje slobodno vreme i aktivnosti- samostalno izlaze iz doma, odlaze u porodicu, druže se sa prijateljima, ali učestvuju i u programskim aktivnostima koje se organizuju u okviru Doma: program vežbi po nalogu lekara, kao i fizioterapija; priredbe, igranke, književne večeri; grupni razgovori na određene teme; zajedničko gledanje televizije.