Medicinske usluge

 

Zdravlje i dobrobit naših stanara su glavni prioritet u domu za stare Vitae Residence. Razumemo da starija životna dob sa sobom nosi brojne izazove i da se svako od naših stanara suočava sa jedinstvenim zdravstvenim potrebama, zato smo posvećeni pružaju najvišeg nivoa medicinske nege, kako bismo im pomogli da održe dobro zdravlje i kvalitet života.

Dom za stare Vitae Residence sarađuje sa timom posvećenih zdravstvenih radnika raznih specijalnosti. Individualnim pristupom svakom od stanara razvijaju se personalizovani planovi nege koji zadovoljavaju njihove zdravstvene potrebe, što uključuje redovne zdravstvene procene, propisivanje i proveru terapije i pristup nizu zdravstvenih usluga i resursa.

 

 

Medicinske usluge doma za stare Vitae Residence uključuju:

 

Usluge opšte prakse

Stanarima doma su svakodnevno dostupne usluge lekara opšte prakse u okviru ordinacije koja se nalazi u sklopu objekta. Usluge doktora opšte prakse obuhvataju sledeće aspekte:

 • Pregled i dijagnostika u cilju provere zdravstvenog stanja starijih osoba, kako bi se blagovremeno sanirali zdravstveni problemi i predupredio nastanak novih.
 • Propisivanje adekvatnih terapija za zdravstveno stanje pacijenata ili upućivanje na specijalističke preglede, laboratorijske testove i druge medicinske procedure.
 • Savetovanje o preventivnim merama koje stanari doma mogu preduzeti kako bi održali dobro zdravlje i sprečili razvoj bolesti.
 • Edukaciju pacijenata o specifičnosti njihovog zdravstvenog stanja, kao i o najboljim načinima na koje mogu unaprediti svoje zdravlje i dobrobit.

Stanarima doma Vitae Residence je u svakom momentu dostupna pomoć, podrška i nega velikog broja stručnih i ljubaznih medicinskih sestara i negovateljica.

Usluge specijaliste

Ako stanje naših stanara zahteva dijagnostiku ili upravljanje specifičnim zdravstvenim problemima, u najkraćem mogućem roku će na raspolaganju imati konsultacije i pregled odgovarajućeg l specijaliste, a sve to u okviru doma Vitae Residence.

Ukoliko je stanje pacijenta komplikovanije i zahteva specifične preglede (recimo magnetna rezonanca, ultrazvuk i slično), najmodernijim sanitetskim vozilom pacijenta prevozimo do ordinacije, a nakon završetka medicinske usluge ga vraćamo u prostorije doma.

Stanarima doma su dostupne usluge lekara specijalista iz sledećih oblasti medicine:

 • Kardiolog – specijalista za srce i krvne sudove
 • Pulmolog – specijalista za pluća i disajne puteve
 • Neurolog – specijalista za nervni sistem
 • Onkolog – specijalista za kancerogena oboljenja
 • Endokrinolog – specijalista za endokrini sistem i hormone
 • Gastroenterolog – specijalista za gastrointestinalni trakt i sistem za varenje
 • Dermatolog – specijalista za kožne bolesti
 • Ginekolog – specijalista za žensko zdravlje i reproduktivni sistem
 • Ortoped – specijalista za kosti, zglobove i mišiće
 • Oftalmolog – specijalista za oči i vid
 • Psihijatar – specijalista za mentalno zdravlje
 • Urolog – specijalista za urinarni trakt i muški reproduktivni sistem
 • Reumatolog – specijalista za reumatoidne bolesti i bolesti zglobova
 • Radiolog – specijalista za radiološke procedure i dijagnostiku

Pregled specijaliste ne ulaze u cenu mesečne usluge doma, već se posebno naplaćuju u skladu sa važećom tarifom odabranog lekara specijaliste ili laboratorije u kojoj se vrše analize. Za stanare doma koji nose pelene za odrasle zalihe se kupuju mesec dana unapred, a usluga se takođe posebno naplaćuje i nije uključena u mesečnu cenu doma.

Medicinsko tehničke intervencije

Medicinsko-tehničke intervencije u domu za stare Vitae Residence obuhvataju širok spektar procedura koje se izvode u cilju dijagnostike, lečenja ili sprečavanja bolesti kod naših stanara.

Neki primeri medicinsko-tehničkih intervencija koje izvode stručni medicinski tehničari uključuju:

 • Merenje krvnog pritiska
 • Davanje injekcija i infuzija
 • Vađenje krvi i drugih uzoraka za laboratorijsku analizu
 • Postavljanje katetera
 • Previjanje
 • Uklanjanje stranih tela iz uha, nosa i grla

 

Fizikalna rehabilitacija

U okviru medicinskih usluga doma za stare Vitae residence svakodnevno je dostupna fizikalna rehabilitacija, odnosno usluga fizioterapeuta. Fizikalna terapija uključuje niz vežbi i tretmana koji su prilagođeni specifičnim potrebama svakog pojedinačnog stanara doma.

Tretmani fizioterapeuta se odnose na prevenciju oštećenja, lečenje, restauraciju i rehabilitaciju lokomotornog sistema, a neke od uobičajenih intervencija uključuju:

 • Ultrazvučna masaža
 • Elektroterapija
 • Vežbe istezanja i jačanja za poboljšanje pokretljivosti i ravnoteže
 • Masaža i ručna terapija za smanjenje bola i ukočenosti
 • Vežbe hodanja i strategije prevencije pada
 • Modaliteti kao što su toplota ili led za smanjenje bola i upale
 • Umerene aerobne vežbe za poboljšanje kardiovaskularnog zdravlja

Važnost fizikalne terapije za starije osobe je neprocenjiva, jer je gubitak mobilnosti i nezavisnosti značajan izazov. Fizikalna terapija može pomoći u sprečavanju ili usporavanju napredovanja bolesti koje utiču na pokretljivost i funkciju, kao što su artritis ili moždani udar. Takođe može pomoći starijim osobama da se oporave od povreda ili bolesti i povrate svoju nezavisnost.

Pored fizičkih prednosti, fizikalna terapija takođe može imati pozitivan uticaj na mentalno zdravlje starijih osoba. Bavljenje fizičkom aktivnošću može poboljšati raspoloženje i kognitivne funkcije i može pružiti socijalnu interakciju i osećaj svrhe.

Sve u svemu, fizikalna terapija je jedna od suštinskih komponenti sveobuhvatnog programa zdravstvene zaštite za starije osobe i može im pomoći da održe kvalitet života u godinama koje dolaze.

Radna okupaciona terapija

Radna okupaciona terapija u domu Vitae Residence se sprovodi kroz niz angažujućih i zabavnih aktivnosti, koje pomažu starijim ljudima da razviju ili povrate sposobnosti potrebne za obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Terapija uključuje vežbe za poboljšanje fine motorike, ravnoteže, koordinacije i snage, kao i upotrebu tehnoloških pomagala i drugih rekvizita za pomoć u izvršavanju zadataka. Neki od oblika radne okupacione terapije koji se primenjuju u našem domu su igre šaha, domina ili karti, kako bi se starijim osobama na tih i nenametljiv način, kroz zabavne aktivnosti popravio fokus i vežbale kognitivne sposobnosti.

Radna okupaciona terapija je od vitalnog značaja za starije odrasle osobe, jer im može pomoći da ostanu nezavisni i samostalni u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i tako unaprede svoj kvalitet života.