Dnevna procedura staračkog doma

 

 • Dnevna procedura staračkog doma
 • Primopredaja između smena usmeno i pismenim putem
 • Knjiga primopredaje: upisivati sve pojedinosti za svakog korisnika
 • Upisivati sve promene kod korisnika
 • Upisivati ta, šuk, davanje insulina
 • Insulin isključivo čuvati u frižideru sa upisnim podacima korisnika
 • Upisivati vreme previjanja, svaku promenu terapije evidentirati
 • Korisnik mora popiti lek u prisustvu sestre ili negovateljice
 • Voditi evidenciju o izlučevinama – stolica, urin
 • Voditi evidenciju o promeni urinarnog katetera
 • Redovno kontrolisati potrošnju lične terapije lekova – na vreme obavestiti familiju
 • Redovno kontrolisati potrošnju pelena i drugih sredstava za ličnu higijenu – na vreme obavestiti familiju
 • Sve nejasnoće oko terapije –  konsultovati doktora – upisati vreme poziva i datog naloga.
 • Korisnici se kupaju dva puta nedeljno – po potrebi svaki dan
 • Brijanje korisnika svaki drugi dan – i prema potrebi šišanje
 • Promena posteljine svaki peti dan – po potrebi svakodnevno
 • Davanje lekova se evidentira kroz listu terapije
 • Medicinski otpad odlagati prema propisima
 • Sve promene u ponašanju, i sve nepredviđene situacije, pored evidencije obavestiti socijalnog radnika – kako bi obavestio porodicu
 • Nepokretne korisnike okretati na dva sata, po potrebi i pre
 • Redovno raditi toaletu i negu sve u cilju sprečavanja nastanka dekubitusa
 • U toku noći podizati ogradice na krevetima
 • Obratiti pažnju na ishranu korisnika koji teže gutaju
 • Obratiti pažnju na ishranu dijabetičara
 • Posebnu pažnju obratiti na donošenje hrane od strane posete – lako kvarljive
 • Obavezno upisati u svesci prijema lekova svaki donet lek, naziv, količina, datum donošenja, potpis ko je doneo i ko je primio, kao i pelene